Technologieën van de toekomst

Zonne-energie is een gratis grondstof

Voor 2022 behoort ons bedrijf tot de top tien van bedrijven in de installatie van zonne-energiecentrales in de particuliere sector. In de loop der jaren hebben we taken van verschillende omvang en complexiteit uitgevoerd - van de installatie van fotovoltaïsche panelen in kleine zomerhuisjes tot industriële zonne-energiecentrales met individuele kenmerken van niet-standaard projecten.

  • Elektrisch installatiewerk
  • Energie-audit
  • Toezicht installatie
  • Onderhoudsafdeling