HET MEDISCH CENTRUM

Uitgebreide, toegankelijke gezondheidszorg

Om een afspraak te maken, bel 02 424 25 40

Maandag tot vrijdag - 8.00 - 19.00

Weekends - Gesloten

In geval van nood tijdens de sluitingsuren,
bel Medi-Garde op 02 479 18 18.

FILOSOFIE

Uitgebreide
zorg

Een medisch centrum is een multidisciplinair team dat eerstelijnszorg biedt op het gebied van algemene geneeskunde, fysiotherapie en verpleging. Het richt zich op de hele bevolking van een wijk. Haar actie is gericht op een globale benadering van gezondheid, met aandacht voor de fysieke, psychologische en sociale dimensies.

Het maakt deel uit van een gezondheidsbevorderende aanpak die zorg en preventie integreert. Het medisch centrum is gebaseerd op een dynamiek van gemeenschapsparticipatie: het maakt optimaal gebruik van de hulpbronnen van de buurtbewoners en de wijk.

Het werkt samen met het lokale netwerk. Het medisch centrum baseert zijn werk op de waarden van sociale rechtvaardigheid, gebaseerd op een principe van gelijkheid, solidariteit, burgerschap en respect voor anderen en hun autonomie.

Professionals toegewijd aan uw gezondheid

De beroepen die in het medisch centrum vertegenwoordigd zijn, werken op een complementaire manier om de gezondheid en het sociale welzijn van de patiënten te behouden, te verbeteren of te herstellen.

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om informatie tussen de teamleden uit te wisselen en te coördineren, en de overdracht van informatie wordt binnen het team in alle vertrouwelijkheid bevorderd.

Alle teamleden nemen ook deel aan initiatieven voor gezondheidsbevordering.

Wil je met ons meedoen?

HET NIEUWS

Recente artikelen